o pooblaščanju

Kdaj in kako uporabiti pooblaščanje?

Notranje pooblaščanje

Za uporabo portala eIzmenjave zaposlenih v okviru podjetja

Zunanje pooblaščanje

Če ste že uporabnik eIzmenjave, lahko oddajate obračun zdravstvenih storitev prek eIzmenjave tudi za druge pravne ali fizične osebe v primeru, ko vas le-te pooblastijo.

Obrazec za pooblastilo

Vlogo za pooblaščanje natisnite, izpolnite in pošljite:

Zavarovalnica se obvezuje, da bo pooblastilo pričelo veljati v eIzmenjavi najkasneje v dveh delovnih dneh, po sprejemu ustrezne vloge na Vzajemno.