registracija uporabnikov

Za uporabo portala morate imeti veljavno digitalno potrdilo. Potrdilo pravilno namestite in ga pred prvo uporabo registrirajte.

Za uporabo portala je potrebna komponenta za elektronsko podpisovanje.

Če imate pravilno nameščeno digitalno potrdilo, lahko pričnete s postopkom registracije.

V primeru težav ali dodatnih vprašanj, nas kontaktirajte po elektronski pošti na naslov: e-portal@vzajemna.si